Uw voeten in vakkundige handen

       Medisch Pedicure  Mw. E.J. Stolwijk-Kerkman

Informatie, kwaliteit, bescherming persoonsgegevens

Medisch Pedicure Mw. E.J. Stolwijk-Kerkman

Jan Gijzenkade 103

2025 BC Haarlem

tel.:023-5371522 / 06-22383798

E-mail adres : p.stolwijk@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Medisch pedicure

De medisch pedicure (MBO niveau 4) is breed opgeleid, en kan alle zogeheten risicovoeten behandelen.

Deze kunnen o.a. ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. Daarmee vergroot zij de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteitsbewaking

Gespecialiseerd en medisch pedicures kunnen zich registreren in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Staat de pedicure geregistreerd, dan voldoet zij aan de onderstaande kwaliteitsnormen:

* het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu

* het naleven van de door de branche ontwikkelde Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen.

* het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

 

*Stichting Branchediplomering Voetzorg, kortweg Stichting Bravo.

Bravo houdt zich bezig met de kwaliteit rond de examinering van de branchediploma’s. De doelstelling van Bravo is de kwaliteit van de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

 

*Aangesloten via ProVoet bij de geschillencommissie

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Privacy Policy

 

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties – groot én klein – voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als medisch pedicure hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.                          In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe  ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicure praktijk Medisch pedicure Mw. E.J. Stolwijk – Kerkman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder                                        de Algemene Verordening Gegevensbescherming.         Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Medisch pedicure Mw. E.J. Stolwijk – Kerkman ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Logo_BRAVO.1.png

֍ Informatie

֍ De praktijk

֍ Mijn adres

֍ Specialisaties

֍ Specialisaties 2

֍ Prijslijst

֍ Tips en weetjes

֍ Handige links

֍ Welkom